Vishnu Sahasranamam

Sponsored link: Download Vishnu Sahasranamam
sree vishnu sahasranamam
.Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh | Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo .

Language: hausa
PDF pages: 33, PDF size: 0.21 MB
Report
sree vishnu sahasranamam
.Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh | Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo .

Language: hausa
PDF pages: 33, PDF size: 0.21 MB
Report
sri vishnu sahasranamam shirdi sai pathanugamee shree shirdi
Shree Vaisham Pãyana Uvacha Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha Yudhishtarah Shanthanavam Punarévãbya Bashatha Yudhishtira Uvacha Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam Sthuvantha Kam Kamarchanta Prapnuyur Mãnavã Shubam Ko Dharma Sarva Dharmãnam Bhavathah Paramo Mathah KimJapan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth Shree Bheeshmã Uvacha Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam Sthuvan Nãma Sahasréna Purushah Saththo Thithaha Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha .

Language: hausa
PDF pages: 14, PDF size: 0.14 MB
Report
|| sri vishnu sahasranamam ||
Om vishwasmai namaHvishwam vishNur vashatkAro, bhUtha bhavya bhavatprabhuH | bhUtha kRdh bhUdha bRdh bhAvo, bhUtAtmA bhUta bhAvanaH ||pUtAthmA paramAtmA cha, muktAnAm parama gathiH | avyayah purushah sAkshi kshetrajnyokshara eva cha ||yogo yogavidhAm netA pradhAna purusheshwaraH | nArasimhavapuh shrImAn keshava purushottamaH ||sarvah sharvah shivah sthANur bhUtAdhir nidhir avyayaH | sambhavo bhAvano barthA prabhavah prabhurIshwaraH ||swayambhUh shambhurAdityah pushkarAksho mahAsvanaH | anAdhi nidhano .

Language: hausa
PDF pages: 12, PDF size: 0.09 MB
Report
vishnu sahasranama namavali bharatiweb
Language: hausa
PDF pages: 22, PDF size: 0.09 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Hausa ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.