Isa Mesih

Sponsored link: Download Isa Mesih
mizgîniya Îsa mesîh li gor metta
Cihûda bavê Perez û Zerah bû, ku diya wan Tamara bû, Perez bavê Hesrûn bû, Hesrûn bavê Aram bû, 4 Aram bavê Amînadav bû, Amînadav bavê Neh on bû, Neh on bavê Salmon bû, 5 Salmon bavê Bowaz bû, ku diya wî Rexab* bû, Bowaz bavê Ovêd bû, ku diya wî Rût bû, Ovêd bavê Yê a* bû 6 Û Yê a jî bavê Dawid* padî ah bû. Dawid bavê Silêman* bû, diya wî jina Ûrya bû, Silêman bavê Rêhoboam bû, Rêhoboam bavê Ebiya bû, Ebiya bavê Asaf bû, 8 Asaf bavê Yeho afat bû, Yeho afat bavê Yoram bû, Yoram bavê Ûziya bû, 9 Ûziya bavê .

Language: hausa
PDF pages: 522, PDF size: 3.46 MB
Report
mizgîniya Îsa mesîh li gor marqos
.Ev destpêka Mizgîniya* Îsa Mesîhê Kurê* Xwedê ye. 2 Di nivîsara Î aya* pêxember de . ewê we bi Ruhê* Pîroz imad bike.» Imadbûn û Ceribandina Îsa

Language: hausa
PDF pages: 41, PDF size: 0.28 MB
Report
isa.icai.org cit portal, icai
. 61 63 54 43 60 69 72 62 39 47 ISA No. 26616 27804 27347 27758 27587 27759 27637 27027 27026.

Language: hausa
PDF pages: 15, PDF size: 0.03 MB
Report
isa etnov 2010 result
Language: hausa
PDF pages: 14, PDF size: 0.04 MB
Report
isa etnov 2010 result
Language: hausa
PDF pages: 14, PDF size: 0.04 MB
Report
1   2   3   Next page →
Hausa ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.